Slået op d.

NetFerie cykeludlejning

NetFerie cykeludlejning

NetFerie har udlejning af cykler for hele familien, så kig forbi, lej en cykel og kør på opdagelse i det dejlige landskab som Østkysten har at tilbyde eller cykel en tur til Aalborg. 

Reservation af cykel hos Netferie
Kontakt Netferie for at reservere din cykel, så er du klar til at tage på opdagelse på Aalborg Kyst.

Slået op d.

Foredrag med Mette Fosvald omkring Gröna Bandet Sverige

Gröna Bandet var en fantastisk tur – også selvom det ikke blev som planlagt, men det gør ting jo sjældent. Oprindelig ville jeg have løbet turen, men måtte efter en uge erkende, at min krop ikke ville det samme som mit hoved. Det mentale betyder meget, men det er kroppen der bestemmer. Jeg valgte at acceptere den ændrede præmis og gennemføre turen som solo-hiking i relativt højt tempo.

Er det noget jeg ville have gjort anderledes? Ja, hvis jeg fra starten havde vidst, at jeg ikke skulle løbe, havde jeg medbragt mit telt hele vejen, så jeg havde kunnet være mere fleksibel og jeg havde valgt en anden sko istedet for min trail løbesko. Jeg ville også have medbragt min egen tørrede mad som jeg foretrækker frem for det færdigkøbte.

Der er helt sikkert andre ting som jeg vil gøre anderledes næste gang jeg skal ud på tur, men det er jo også en del af det at være på tur – at gøre sine egne erfaringer og huske, hvad der fungerede og hvad der ikke gjorde. Og så er det jo bare tilbage at finde kortene frem og planlægge en tur til….

Vil I høre mere omkring mine 1360 km ned gennem den Svenske fjeldkæde, er I velkommen til at kontakte mig på mette@mettefosvald.dk

Slået op d.

Nu kan du låne billigere til sommerhuset

KØBENHAVN: Fra mandag kan man låne op til 75 procent i realkredit til sit sommerhus.

Folketinget har nemlig tirsdag vedtaget en lov, der hæver grænsen for realkreditbelåning af fritidsboliger fra de nuværende 60 til 75 procent.

Argumentet er, at det skal sætte skub i markedet. Og det vil det også alt andet lige gøre, lyder vurderingen fra Morten Hornbak, der er boligkonsulent i Spar Nord:

– Købekraften vil stige, fordi det bliver billigere at finansiere købet af fritidsbolig. Så vi forventer, at markedet vil få lidt kærlighed.

Købere slipper billigere

Hvor store prisstigningerne bliver, er ikke til at sige. Det vil også svinge fra landsdel til landsdel, betoner han. Men der er nogle ting, sommerhusejere og købere skal overveje.

– Det bliver billigere for dig at låne til at købe en fritidsbolig. Du kan låne op til 75 procent af prisen til den billige realkreditrente. Derfor vil du slippe cirka 200-300 kroner billigere for hver million, du køber sommerhus for.

Hvis man allerede er sommerhusejer er der også nogle ændringer, man skal notere sig:

– Som ejer får du nye muligheder for at belåne yderligere i sommerhuset på favorable realkreditvilkår. Den mulighed kan du jo eventuelt bruge til at få lavet nyt køkken eller andre forbedringer på huset, siger Morten Hornbak.

Mere fordelagtigt at leje ud

Og så er der en ting, som både købere og ejere skal være opmærksom på:

– Det bliver et bedre regnestykke at leje sit hus ud. Det vil blive mere fordelagtigt at leje boligen ud i dele af året, siger boligkonsulenten.

Regeringen præsenterede lovforslaget med argumentet, at det vil give flere adgang til at købe et fritidshus og sætte gang i markedet.

Men kritikerne har advaret mod, at ændringen kan være med til at ophede et i forvejen godt kørende boligmarked – også selv om salget af sommerhuse ikke stiger i samme tempo som helårsboliger.

I sit høringssvar til lovforslaget advarede Nationalbanken mod lovforslaget, fordi det mindsker sikkerheden bag realkreditobligationerne.

Flere boligøkonomer har peget på, at lovforslaget vil gøre det nemmere at sælge sommerhuse, og at priserne nok vil stige lidt.

Men når det i forvejen går opad på boligmarkedet, gælder det om at bremse lidt op. Og med en højere grænse for realkreditbelåning gør regeringen det stik modsatte, lyder kritikken.

/ritzau/

Slået op d.

Masser af plads til flere turister i kystområderne

Vi kan nemt huse de 16 millioner ekstra overnatninger – og mange flere.

Af Af Anne-Mette Hjalager, professor på Syddansk Universitet, Center for Turisme, Innovation og Kultur, Berlinske 28 Januar 2017

 

Efter mange års stagnation er turisterne igen begyndt at få forkærlighed for Danmark. Især hovedstaden nyder godt af en øget tilstrømning, mens det går langsommere ude i landet. Den opadgående trend vækker stor optimisme, for alle vil gerne styrke turismen og skabe omsætning, skatteindtægter og beskæftigelse. Regeringen har i den nationale strategi sat som mål at øge antallet af overnatninger fra 49 millioner i 2015 til 65 millioner i 2025.

Det lyder som en voldsomt ambitiøs prognose, men det er det egentlig slet ikke. Vi kan nemt huse de 16 millioner ekstra overnatninger – og mange flere – uden overhovedet at behøve at henvise de stakkels turister til regnvåde novemberdage eller faldefærdige rønner. Der er en astronomisk overkapacitet overalt i dansk turisme. Mange vil få glæde af en gunstig markedsudvikling, hvis vi hermed kan tage kapaciteten bedre i brug.

Det er ikke nemt at få en god økonomi i en turistvirksomhed. Hoteller, restauranter, campingpladser og sæsonbutikker topper statistikkerne for ejerskifter, konkurser og tvangsauktioner. Kulturinstitutionerne er på evig tiggergang hos fondene for at få enderne til at mødes. Private mennesker, som ejer sommerhuse, har svært ved at få pengene hjem igen, når de vil sælge. En klog forvaltning af turistvirksomhedernes, sommerhusejernes og samfundets ressourcer og investeringer vil skulle bestå i at udnytte og forbedre den eksisterende kapacitet frem for hovedløst at bygge nyt.

• Hvis bare 20.000 sommerhuse ekstra kunne komme på udlejningsmarkedet – en stigning i omfanget af udlejning fra 17 pct. til 26 pct. af sommerhusbestanden: 9,2 millioner ekstra overnatninger.

• Hvis bare den gennemsnitlige udlejning i sommerhusene kunne forlænges fra 15 uger til 17 uger: 3,5 millioner.

• Hvis bare 5.000 af de 20.000 ubebyggede sommerhusgrunde kunne bebygges og komme på udlejningsmarkedet: 2,1 millioner.

• Hvis bare værelsesudnyttelsen i hoteller og feriecentre kunne løftes fra 57 pct. til 62 pct.: 4,8 millioner.

• Hvis bare campingpladsernes udnyttelse kunne stige fra 44 pct. til 70 pct. i juli og fra 20 pct. til 25 pct. i juni og august: 2,1 millioner

•Hvis bare 10.000 af de 142.000 tomme helårsboliger, som især findes i yderområderne, kunne udlejes på sommerhusvilkår eller Airbnb: 4,2 millioner.

I alt 25,9 millioner mulige ekstra overnatninger i den eksisterende kapacitet. Vurderingen er konservativ og respekterer, at Danmark nu engang er yndigst om sommeren, og at slet ikke alle sommerhusejere ønsker at udleje. Opgørelsen omfatter sågar ikke bondegårdsferie, de mindste hoteller og B&B, vandrerhjem og lystbådehavne. Men her er der efter alt at dømme også en anselig ubrugt kapacitet.

Nu gør turisterne meget andet end at sove. De vil opleve. Der findes ingen offentliggjorte undersøgelser af kapacitetsudnyttelsen på besøgsattraktionerne: forlystelsesparkerne, badelandene, museerne, koncerthusene osv. Men selv om der kan være travle dage, når vejret arter sig på bestemte måder, så synes der alligevel uhyre sjældent at være lange køer ved billetlugen.

Vesthimmerlands Museum, Gammel Estrup og Fiskeri- og Søfartsmuseet beretter, at de sagtens kan give op til tre gange så mange gæster en god oplevelse i den heftigste højsæson. Fødevareevents, musikbegivenheder, markeder og idrætsstævner har plads nok til samlet set titusindvis flere gæster, og et større publikumspres vil faktisk i de allerfleste tilfælde bidrage til at gøre begivenhederne bedre, mere levende og spændende.

Shopping er en hovedattraktion for turister, især hvis forretningslivet rummer andet end kædebutikkernes internationale sortiment. Men byernes gågader har ikke just en voldsom trængsel og alarm, og mange butikker har drejet nøglen om. Det er et resultat af kommunernes fejlslåede detailhandelsplanlægning. Der er bestemt ikke brug for at »aflaste« bycentrene, som der stod i regeringens og forligspartiernes oplæg til ny planlov. Der er tværtimod brug for at »belaste« bycentrene for at skabe en attraktionsværdi for turister og livskvalitet for lokalbefolkningen.

Den vigtigste attraktionskraft i dansk turisme er ifølge alle publikumsundersøgelser naturen, og der er gode konkurrencemæssige argumenter for at passe godt på den. Men naturen er overhovedet ikke overrendt. Der er mere end 12.000 kilometer cykelruter og masser af andre stier, som skaber adgang til herlighedsværdierne. Langt hovedparten af de danske naturarealer er robuste. Hvis det skulle være, er der midler til at beskytte særligt sårbare områder mod ødelæggende gummistøvle- og mountainbike-invasioner.

Hvert år i uge 28 og 29 fyldes medierne med agurketids-historier om, at vi har alt for lidt plads til turisterne, og at efterspørgslen overgår udbuddet. Borgmestrene lytter, bliver nervøse og skynder sig at love flere sommerhuse, hoteller, campingpladser, butikscentre osv. Men ingen kloge forvaltere af dyre private og offentlige investeringer vil med deres sansers fulde fem dimensionere efter den øverste bjergtop af en hypotetisk efterspørgsel. De vil i stedet gøre, hvad de kan for med økonomiske og andre incitamenter at flytte efterspørgslen en smule i tid og sted. De vil arbejde på at fremme kvaliteten, så oplevelserne bliver skønne året rundt. Kommunerne står helt centralt i arbejdet for væksten i turismen. De skal mere på banen:

Udfordring 1: De forsømte kystbyer

Kystbyerne har i de senere år udviklet sig meget negativt med fraflytning, forfald og indholdstømning. Netop kystbyerne er en hovedressource i turismevæksten, fordi de rummer potentialer til alt det, som turisterne gerne vil have: Et levende miljø, kulturhistorie, kontakt med vandet, natur i baglandet og interaktion med det almindelige hverdagsliv. Ved at bruge arealet i kystbyerne mere effektivt kan man undgå at placere turistanlæg i naturområder eller i det åbne land. Der skal sikres en detailhandelsudvikling, og samtidig skal de kulturhistoriske interesser og bygningsbevaring tages med ind. Havnenes arealmonopol skal udfordres til blandt andet outdoor turisme. Ferieboliger skal indpasses følsomt på helt nye måder.

Udfordring 2: Moderniser sommerhuse

Hvis man skal øge anvendelsen af sommerhusene, er det nødvendigt at opgradere æstetisk, miljø-, energi- og klimamæssigt. Ejerne skal have større investeringssikkerhed gennem bedre plan- lægning. Områderne skal kloakeres for ikke at undergrave badevands- og grundvandskvaliteten, og bredbånd må rulles helt ud. Der skal være bedre sammenhænge med de omgivende naturområder og kystområder.

Udfordring 3: Landsbyerne og turismen

Smukke landsbyer i naturskønne egne er en uvurderlig, men miskrediteret turismeressource. Der er brug for sammen med indbyggerne at lave udviklingsplaner og landzonelokalplaner med effektivt stillingtagen til oprydning og omdannelse, herunder brugen til bygninger og areal til turismeformål. Det indebærer også landskabsforbedringer omkring landsbyerne, for eksempel skovrejsning, vandhuller, levende hegn, biodiversitet med adgang for beboere og turister.

Udfordring 4: Det åbne land

Naturelskende turister skal have gode oplevelser, altid med nøje balance mellem benyttelse og beskyttelse. Kommunerne underudnytter mulighederne for at skabe forbindelser og øge landskabskvaliteten. Landmændene har ikke og bør ikke have eneret til landzonen. Progressive landmænd og ejere af arealer i det åbne land dukker op i disse år og vil gerne være med.

Der har været en tendens til at mene, at man ikke kan fremme en udvikling i turismen, fordi rigide bestemmelser i planloven og naturbeskyttelsesloven står i vejen. Det er ikke korrekt. Kommunerne behøver ikke at vente på forsøgsordninger og grønt lyst til omdannelse, for de har i forvejen alle redskaber til at sætte handling bag visioner for turismevækst i kystbyer og landsbyer. Den eneste grund til tøven kunne være, hvis regering og folketing bandt mange penge i halen på forsøg og omdannelse. Lige nu er der kun nogle få peanuts på bordet. Glem dem og gå bare i gang.

Slået op d.

Scleroseforeningen Cykelnerven Nytårsforsæt

Råd nr. 1:
Hop i træningstøjet i de mørke vintertimer i januar/februar – kan du træne i denne periode, så bliver foråret og forsommeren en leg!

Råd nr. 2
Byg dit stærke fundament med mindst 3-4 timers træning regelmæssigt per uge. Venter du med den stabile træningsrytme, bliver det svært at indhente mængden senere.

Råd nr. 3
Styrk din krop og power med simple gulvøvelser, der styrker core, ryg og skuldre. Hvert pas tager kun 12-15 minutter og kan stort set laves overalt.

Råd nr. 4
Forøg gradvis din mængde og intensitet fra marts til maj – og implementér effektive elementer i træningen, selvom de sjældent er ’sjove’.

Råd nr. 5
Lav løbende aftaler med dine træningsvenner; planlæg gode udholdenhedsture med en lækker snert af bjergtræning.

Slået op d.

Opskrift på müslibar 

Müslibar i verdensklasse

Er du træt af de forskellige typer myslibarer man kan købe i dyre domme, så er her opskriften på en myslibar i verdensklasse. Det tager ca. 10 min. Vupti, så har du 30-35 styk til fryseren. Lige til at tage op og spise til træning, på tur eller til madpakken.

Indkøbsliste:

80 gram koldpresset kokosolie, 2 dl groft hakkede mandler, 2 dl tørrede hakkede abrikoser, 2 dl rosiner, 4 dl kokosmel, 8 dl havregryn, 400 gram fast honning og 400 gram hakket mørk chokolade. Kogechokolade fungerer fint.

Fremgangsmåde:

Hak chokoladen. Tag en bradepande og læg bagepapir i bunden. Fordel chokoladen så hele pladen er dækket.

Tag en stor wok eller meget stor pande. Smelt kokosolien. Rist nødderne. Middel varme. Tilsæt de øvrige ingredienser undtagen honningen. Rør godt rundt til det er varmt. Tilsæt honningen og sørg for at massen er fast og sammenhængende. Fordel massen oven på chokoladen. Tag et ekstra stykke bagepapir og læg oven på. Pres nu det hele fint fladt. Sæt bradepanden i fryseren i maksimalt en time. Tag den ud og vend ud på et skærebræt. Skær ud i müslibarer og pak enkeltvis med et stykke mellemlægspapir. Læg i plastpose og frys ned. Snup en myslibar med på tur. Men pas på! De er vanedannende.

 

Slået op d.

Cykelferie for seniorer

 

Dette kan jeg varmt anbefale.

Er du over 50 år, kan lide og cykle på race i din ferie og under skønne omgivelser?

Så er denne cykeluge for seniorer helt sikkert noget for dig. .

Hvad end du gerne vil forberede en af sæsonens sidste events eller du blot elsker at cykle i de skønneste omgivelser på udfordrende veje, så er denne uge helt sikkert en super måde for dig at slutte cykelsæsonen.

Der vil være forskellige niveau-inddelte grupper, således at der vil være en gruppe for alle.

Og Bjarne Lønborg og Phil Price gør at uge bliver en lækker oplevelse, med hygge og gode cykelture

Læs mere omkring senior bike uge på La Santa

 

Slået op d.

Mulighed for udlændinges køb af sommerhuse i udvalgte kommuner

Regeringen har i sit regeringsgrundlag planer om forsøg med salg af sommerhuse til udlændinge.

 

I regeringsgrundlaget er det formuleret således:

 

Regeringsgrundlag: Mulighed for udlændinges køb af sommerhuse i udvalgte kommuner

Danmark har i dag en regel, der forhindrer udlændinge i at købe sommerhuse i Dan­mark. Regeringen ønsker at bevare denne regel, men vil undersøge mulighederne for forsøgsvist at undtage særligt udvalgte områder.

 

Argumenter imod at ophæve sommerhusreglen

Feriehusudlejerens Brancheforening (FB) forventer, at udlændinges mulighed for at købe sommerhuse i Danmark vil have en stor negativ effekt på turismen og mulighederne for udlejning.

 

 • FB forventer at mindst 10.000 feriehuse vil blive købt af tyskere og mindst 5.000 huse af nordmænd. Til sammenligning har danskere købt over 11.000 sommerhuse i Sverige.
 • FB forventer på sigt 5.000 færre huse til udlejning og en højere lejepris for de resterende huse.
 • På sigt kan Danmark miste 2-3 millioner overnatninger.
 • FB forventer, at det er rige tyskere og nordmænd, der vil have råd og overskud til at købe sommerhuse i Danmark, og de vil ikke i samme grad som den gennemsnitlige danske sommerhusejer have behov for indtægten ved at udleje. Jo rigere man er jo mindre udlejer man.
 • FB forventer, at priserne på sommerhuse vil blive presset op af den øgede efterspørgsel og dette vil presse udlejningspriserne. Jo højere pris på sommerhuse jo mere forventer husejer at tjene på udlejning.
 • FB forventer, at en mindre lempelse af salg til udlændinge i visse områder vil medføre, at EU underkender Danmarks undtagelse i hele landet.
 • FB forventer, at udlændinge vil opkøbe sommerhuse i de områder, hvor de holder mest ferie. Tyskere vil opkøbe huse på Rømø og Fanø, i Blåvand, Henne, Vejers, Homsland Klit, Nordjylland på Bornholm og Samsø og mere spredt i resten af landet. Tyskere vil ikke købe op i nævneværdig grad på Langeland, Lolland og Falster da Tyskland selv har en Østersøkyst.
 • FB forventer, at Nordmænd vil købe op i Nordjylland.
 • Der er ingen grund til at ophæve reglen da udlændige bosiddende i Danmark i forvejen har lov til at købe sommerhuse og udlændige med en tilknytning til Danmark kan få dispensation, hvilket over 1.000 personer har fået alene de seneste 10 år.

 

Konsekvenserne for samfundet i de områder, hvor huse udlejes, vil også være markante

 • Tomme huse og færre turister vil betyde signifikant færre kunder i butikker, restauranter, oplevelser etc.
 • Internationale erfaringer viser, at udlændinge bruger ejendomsmæglere af egen nationalitet, så tyske huskøbere vil bruge tyske mæglere, norske købere norske, osv.
 • Især tyske husejere kan forventes at bruge tyske håndværkere, da de i kendskab, byggestil, pris, kørselsafstand og sprog vil være konkurrencedygtige i forhold til danske håndværkere.
 • Sommerhuspriserne vil stige, hvilket vil gøre det svært for almindelige danskere at få råd til et sommerhus.

Ofte bruges udtrykket dobbeltmoral om Danmarks begrænsning af udlændinges køb af sommerhuse, mens danskere kan købe sommerhuse i udlandet. Det er dog ikke Danmark, der har bedt om at kunne købe huse i udlandet, det er de andre landes helt eget valg og ikke noget, der på nogen måde har været nævnt som et modkrav.

 

Den danske undtagelse kan kun ophæves én gang, når først der er åbnet op, kan det ikke fortrydes.